حسن شماعی زاده

خواننده
Get In touch

نیکان عزیز یک موسیقیدان با سواد، با ذوق و خوش سلیقه است.امیدوارم همیشه موسیقی سرزمین ما به سمتی رود که اصول موسیقی حکم میکند و کسانی چون نیکان که پایبند به اصول هستند هر روز بر تعدادشان اضافه شود و حافظ این اصول باشند. و اگر نه بین کلمه ی “ماری که نوشته میشود و ماری که نقاشی میشود!” فرق و درک متفاوتی وجود دارد…