نیکان | سعید نعمت الله - نیکان
تمام صفحه

سعید نعمت الله

2019-07-03
 / 

سینمایی “زنبور کارگر” با موسیقی نیکان ساخته میشود

سعید نعمت الله، فیلمنامه نویس و برادر حمید نعمت الله به تازگی پروژه جدیدی به نام فیلم زنبور کارگر را به پایان رسانده است. در کارنامه کاری سعید نعمت الله همکاری با کارگردانانی …